Strelecký Klub INOVEC už LOS SK neorganizuje.

LOS-SK je športová strelecká disciplína, ktorá hravou formou zdokonaľuje strelcov v bezpečnej manipulácii so zbraňou a v obrannej streľbe. Veríme, že pravidlá LOS-SK si môže osvojiť každý, kto si chce teoreticky aj prakticky vyskúšať podmienky približujúce reálne použitie zbrane v rámci nutnej obrany či krajnej núdze.

Asociácia LOS-SK


Asociácia LOS-SK sa profiluje ako občianske združenie, ktoré v spolupráci s jednotlivými športovými klubmi organizuje ligu obrannej strelby, pohárové súťaže, poskytuje odbornú pomoc, školí rozhodcov a zastrešuje celé dianie okolo tejto športovej disciplíny. V súčasnosti je to skupina nadšených jednotlivcov, ktorí túto činnosť vykonávajú z osobnej zanietenosti. Keď podľa zákonov SR budú Ministerstvom vnútra schválené stanovy tohto občianskeho združenia, začne vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu.
Pravidlá

DM ARMY poskytuje pre LOS SK priestory strelnice

SponzoriZoznam pretekov

21.2.2016 Klubová súťaž ŠK Inovec