Strelecký kurz - expert

Cena: 60€

  • Trvanie:  6 hodin
  • Počet miest:  8

Detaily :

Požiadavky: Absolvent musí mať zbrojný preukaz, musí byť bezúhonný, zdravotne spôsobilý na praktickú časť, psychicky spôsobilý. Musí byť absolventom Streleckého kurzu – Pokročilý.

Cieľ: Cieľom kurzu je nadviazať na kurzy začiatočník a pokročilý. Zopakovať základné bezpečnostné zásady používania krátkej zbrane na strelnici, doma a v bežnom živote a rozšírené bezpečnostné zásady pre rôzne strelecké polohy a situácie. Naučiť absolventa zaujať pozíciu za krytom a tasiť zbraň z puzdra pri skrytom uložení zbrane za krytom. Reakcia do strán o 90° a 180° na silnú aj slabú stranu. Prebíjanie taktické a nútené v neštandardných polohách. Presun so zbraňou medzi krytmi na rôzne strany, streľba za pohybu s krátkej zastávky a za počas chôdze. Streľba na približujúci alebo vzďaľujúci sa terč. Absolvent kurzu skúsi zavedenie stresu do režimu streľby ako napríklad streľba po fyzickej záťaži, rozhodovacie schopnosti, časový stres, rušivé faktory pri streľbe ako hluk alebo svetlo. Opäť cieľom kurzu nie je výcvik špeciálnych jednotiek ale príprava na rôzne obranné situácie, ktoré môžu nastať v reálnom živote.

Obsah kurzu:
Suchý nácvik - 3 hodiny:
- Základné a rozšírené bezpečnostné zásady pri používaní krátkych strelných zbraní
- Tasenie zbrane zo skrytého uloženia zbrane, zapichnutie na terč, pohotovostná poloha zbrane, kontrola mieridiel
- Strelecké pozície kľak a ľah, prebíjanie zbrane, odstraňovanie porúch
- Opakovaný výstrel, prenášanie na rôzne vzdialenosti a do strán

Streľba - 3 hodiny:
- Rôzne strelecké cvičenia zamerané na tasenie, zapichnutie a pohotovostnú polohu zbrane
- Rôzne strelecké cvičenia v streľbe z kľaku a ľahu, prebitie a odstránenie rôznych druhov porúch
- Rôzne strelecké cvičenia na prenášanie streľby do strán a na rôzne vzdialenosti, opakovaný výstrel
- Po každom cvičení kontrola terča, oprava streľby, analýza chýb a zavádzanie jemných stresových faktorov ako čas, poloha a reakcia na terče

V cene kurzu:
Učebňa, terče, školné náboje do zbraní na vytváranie porúch, strelnica, ochranné strelecké pomôcky (ochrana zraku a sluchu), timer.

Čo si treba doniesť:
Vlastnú zbraň (v prípade potreby možnosť zapožičania), puzdro na zbraň (opaskové na strane silnej ruky s prekrytím lučíka a spúšte), 250 nábojov do zbrane (možnosť zakúpenia na strelnici), vlastné ochranné prostriedky (zrak a sluch, prípadne sa dajú zapožičať), písacie potreby, poznámkový blok, zbrojný preukaz, oblečenie ako na bežné nosenie po ulici.

Vieme zabezpečiť:
Obed (nutnosť objednania), občerstvenie ako káva, čaj, balená voda.

Objednávky: rezervacia.strelnicatn@gmail.com
Uviesť: meno, ardesa, dátum narodenia, tel. kontakt