Strelecký kurz - začiatočník

Cena: 60€

  • Termín:  19.02.2017

Detaily :

Požiadavky: Absolvent musí mať zbrojný preukaz, musí byť bezúhonný, zdravotne spôsobilý na praktickú časť, psychicky spôsobilý.

Cieľ: Cieľom kurzu je naučiť základné bezpečnostné zásady používania krátkej zbrane na strelnici, doma a v bežnom živote. Zabrániť náhodnému výstrelu pri činnosti na strelnici a doma pri čistení a suchom nácviku – sušení. Absolvent sa zoznámi so základnými ovládacími prvkami širokého spektra krátkych zbraní, s ich hlavnými časťami a so spôsobom rozborky a zborky na čistenie a údržbu. V druhej časti sa absolvent naučí bezpečne skontrolovať zbraň, nabiť a vybiť zbraň, zapuzdriť zbraň v rôznych stavoch pripravenosti zbrane. Bezpečne vypustiť napnutý bicí mechanizmus pri vonkajších bicích mechanizmoch zbraní ako aj správne plnenie zásobníku. V tretej časti sa naučí držanie zbrane oboma rukami, silnou a slabou rukou. Správny základný strelecký postoj, správne mierenie na terč (riadiace oko, obraz mieridiel a umiestnenie obrazu mieridiel na terči), spúšťanie (práca ukazováku na spúšti) teda výstrel. Cieľom streleckého kurzu pre začiatočníka nie je trénovanie profesionálneho športového strelca a vystrieľanie stoviek nábojov, ale pripraviť strelca na strelnicu, aby samostatne vedel nabiť zbraň, vystreliť na terč a zasiahnuť ho na miesto, kde mieril a pokračovať v streľbe. Vybiť zbraň, ukončiť streľbu, vyčistiť a ošetriť si zbraň a bez zranenia seba a iných odísť domov. Strelec sa po absolvovaní kurzu nebude na strelnici hanbiť za svoju streľbu aj keď je začiatočník.

Obsah kurzu:
Suchý nácvik - 3 hodiny:
- Základné bezpečnostné zásady pri používaní krátkych strelných zbraní
- Základné ovládacie prvky zbraní, konštrukcia a hlavné časti krátkych zbraní, rozborka a zborka na základné čistenie a údržbu
- Plnenie zásobníku, vypustenie napnutého bicieho mechanizmu, nabitie a vybitie zbrane, kontrola zbrane
- Strelecký postoj, držanie zbrane, mierenie, spúšťanie, čítanie obrazu mieridiel

Streľba - 3 hodiny:
- Nabitie zbrane a streľba na terč
- Kontrola terča, oprava streľby, analýza chýb, streľba

V cene kurzu:
Učebňa, terče, zbrane na ukážku, školné náboje do zbraní, strelnica, ochranné strelecké pomôcky (ochrana zraku a sluchu).

Čo si treba doniesť:
Vlastnú zbraň (v prípade potreby možnosť zapožičania), púzdro na zbraň (opaskové na strane silnej ruky s prekrytím lučíka a spúšte), 100 nábojov do zbrane (možnosť zakúpenia na strelnici), vlastné ochranné prostriedky (zrak a sluch, prípadne sa dajú zapožičať), písacie potreby, poznámkový blok, zbrojný preukaz, oblečenie ako na bežné nosenie po ulici.

Vieme zabezpečiť:
Obed (nutnosť objednania), občerstvenie ako káva, čaj, balená voda.

Objednávky: rezervacia.strelnicatn@gmail.com
Uviesť: meno, ardesa, dátum narodenia, tel. kontakt