Cenník - Strelnica


Prenájom 1 streleckej dráhy - 10 m / 1 os. / 30 min. 10€
Prenájom 1 streleckej dráhy - 25 m / 1 os. / 30 min. 12€
Príplatok za každú ďaľšiu osobu na dráhe 25%
Prenájom kombatovej strelnice - 1 os. / 30 min. (max. 2 os.)** 15€
Prenájom celého objektu 1 hod Dohodou
Zapožičanie krátkej zbrane 8€
Zapožičanie dlhej zbrane 10€
Inštruktor 30 min / 1 os. 10€
Inštroktur 30 min, pre 2+ osoby 15€
Čistenie zbrane 5€
Čistenie zbrane ultrazvukom a konzervácia 15€
Nastrelenie zbrane 10€
Zľava pre príslušníkov PZ a armády* 30%

Posledný vstup: 18:30
* Zľava sa vzťahuje na prenájom streleckej dráhy
**Na kombatovú strelnicu sa nevzťahujú žiadne zľavy

Strelivo je možné zakúpiť na strelnici.

Do zapožičaných zbraní je možné používať iba strelivo zakúpené na strelnici.


Permanentky

RIFLE PASS 10 (10x vstup na strelnicu) 85€
RIFLE PASS 20 (20x vstup na strelnicu 30min) 160€
VIP RIFLE PASS (neobmedzený vstup na strelnicu, možnosť sprievodu 1 osoby, káva pri každom vstupe) 1500€

Vysvetlenie permanentiek


Zbrane:

Vykupujeme všetky druhy zbraní kat. B, C a D, vrátane streliva do týchto zbraní.
Uvedené zbrane repasujeme, a ponúkame na ďaľší predaj.