Strelecký Klub Inovec


-informácie o členskom - nariadenie predstavenstva č.1
 Možnosť úhrady členských príspevkov:
  - v hotovosti na Strelnici Trenčín DM ARMY
  - vkladom alebo prevodom na účet
   č.ú. Tatra banka: 29 4405 6393 / 1100
   IBAN: SK72 1100 0000 0029 4405 6393
- informácie o využívaní strelnice DM ARMY členmi klubu - nariadenie predstavenstva č.4
- informácie o brigáddach členov klubu - nariadenie predstavenstva č.3
- žiadosť o prijatie do klubu